برای ورود به صفحه آزمون دوره دانش افزایی غدیر شناسی کد ملی یا شماره پاسپورت خود به همراه شماره موبایل خود را وارد نمایید
زمان شرکت در آزمون به اتمام رسیده است
انصراف